Privacy verklaring

Verkeer-oefenen.nl BV gevestigd en kantoorhoudende te Enschede (7545PN) aan de Josink Esweg 36, hierna tenoemen “Verkeer-oefenen.nl BV” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens vanhaar bezoekers. Verkeer-oefenen.nl BV verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en metinachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Verkeer-oefenen.nl BV u over de manier waarop Verkeer-oefenen.nl BV uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door JuniorEinstein BV worden aangeboden op https://www.junioreinstein.nl of een van de bijbehorende oefensites, zoals rekenen-oefenen.nl.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan
1. Persoonlijk
Verkeer-oefenen.nl BV gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Verkeer-oefenen.nl BV past wat u op https://www.junioreinstein.nl ziet aan op uw interesses. JuniorEinstein BV gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies.
2. Doel
Verkeer-oefenen.nl BV verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van https://www.junioreinstein.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Verkeer-oefenen.nl BV gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van u ontvangen gegevens, maar ook door ons zelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Verkeer-oefenen.nl BV.
3. Bestelling
Voor uw bestelling heeft Verkeer-oefenen.nl BV uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Als je een lidmaatschap afneemt verwerken we ook financiële gegevens. We gebruiken deze informatie alleen om betalingen te verwerken. Het gebruik van deze informatie is dus noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Verkeer-oefenen.nl BV en jou als ouder. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. Verkeer-oefenen.nl BV verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum. Als u op https://www.junioreinstein.nl bij een externe verkoper bestelt, geeft Verkeer-oefenen.nl BV uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als Verkeer-oefenen.nl BV dat doet.
4. Uw account
In uw account op https://www.junioreinstein.nl slaat Verkeer-oefenen.nl BV onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, opgegeven informatie en interesses, gegevens over uw eerdere bestellingen & reviews die u hebt geplaatst. Als u een kindaccount aanmaakt, dan slaan we de gebruikersnaam en de groep en eventueel de voor- en achternaam van uw kind.
5. Oefenresultaten
Wanneer uw kind op Verkeer-oefenen.nl of een van de bijbehorende oefensites aan het oefenen is, slaan wij de volgende gegevens op: het gegeven antwoord en het tijdstip waarop het antwoord is gegeven. Als oefenresultaten worden gereset, verwijderen we de volledige historie van de desbetreffende oefening.
6. Klantenservice
U kunt e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. Verkeer-oefenen.nl BV registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats. voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt Verkeer-oefenen.nl BV gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.
7. Nieuwsbrieven
u kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Verkeer-oefenen.nl BV heeft algemeneen persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt Verkeer-oefenen.nl BV samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van Verkeer-oefenen.nl BV meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via een link afmelden in de nieuwsbrief.
8. Klantbeoordeling
Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of Verkeer-oefenen.nl BV over uw klantbeoordeling contact met u op mag nemen. In voorkomend geval houdt Verkeer-oefenen.nl BV bij houden bij wie welke review schrijft en uw reviews staan ook in uw account.
9. Persoonlijk winkelen
Op basis van uw eerdere bezoeken aan https://www.junioreinstein.nl houdt Verkeer-oefenen.nl BV uw winkelgedrag en persoonlijke voorkeuren bij en kan Verkeer-oefenen.nl BV haar aanbod aan u daarop aanpassen. Verkeer-oefenen.nl BV gebruikt daarvoor cookies, uw IP-adres en informatie over eerdere aankopen. Lees op https://www.junioreinstein.nl/webshop/about/cookies meer over cookies en hoeu ze uit kunt zetten.
10. Verbetering van diensten Verkeer-oefenen.nl BV
Verkeer-oefenen.nl BV kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor Junior Einstein BV uitvoeren, geeft Verkeer-oefenen.nl BV uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.
11. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen van klanten
Verkeer-oefenen.nl BV gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zonodig overhandigt Verkeer-oefenen.nl BV uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 aan de overheid. Ook kan Verkeer-oefenen.nl BV uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.
12. Achteraf betalen
Als u artikelen koopt en niet meteen betaalt, kan Verkeer-oefenen.nl BV uw kredietwaardigheid toetsen. Verkeer-oefenen.nl BV kan daarbij gebruikmaken van externe bureaus/derden. Voor dat onderzoek kan Verkeer-oefenen.nl BV uw gegevens aan anderen verstrekken, die deze gegevens alleen voor dat doel mogen gebruiken.
13. Social media
Op sommige plekken op https://www.junioreinstein.nl, kunt u met uw social media-account inloggen. Uw winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. Verkeer-oefenen.nlBV krijgt geen toegang tot uw social media-account.
14. Andere doeleinden
Tot slot kan Verkeer-oefenen.nl BV uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.
Artikel 2 Doorgifte aan derden
1. Verkeer-oefenen.nl BV geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:a) De doorgifte geschiedt aan een door Verkeer-oefenen.nl BV voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Verkeer-oefenen.nl BV eenovereenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;b) Verkeer-oefenen.nl BV op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.
Artikel 3 Beveiliging van gegevens
1. Verkeer-oefenen.nl BV maakt - voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Verkeer-oefenen.nl BV ontvangt.
Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens
1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@junioreinstein.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van de website.
Artikel 5 Cookies
1. Het is mogelijk dat Verkeer-oefenen.nl BV tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op https://www.junioreinstein.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.
Artikel 6 Aansprakelijkheid Verkeer-oefenen.nl BV
1. Verkeer-oefenen.nl BV heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Verkeer-oefenen.nl BV verwerkt ten behoeve van https://www.junioreinstein.nl. Verkeer-oefenen.nl BV accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoudvan) websites of diensten van derden.
Artikel 7 Bewaartermijn
1. Verkeer-oefenen.nl BV bewaart uw persoonsgegevens zolang uw account actief is.
Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring
h 1. Verkeer-oefenen.nl BV behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via https://www.junioreinstein.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van https://www.junioreinstein.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en https://www.junioreinstein.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 11-05-2020