Terug

De brigadier en de verkeersregelaar

De brigadier en de verkeersregelaar

 
In deze oefening leer je:
  • De belangrijkste afspraken die gelden bij de brigadier en de verkeersregelaar,
  • Wie er brigadier kan worden en wanneer,
  • Welke aanwijzingen de brigadier of de verkeersregelaar kan geven.

 

De brigadier
Een verkeersbrigadier is iemand die jou veilig helpt oversteken. De brigadier kun je herkennen aan de oranje jas en het bord met de oranje rand en de zwarte streep. Een brigadier helpt je op plaatsen waar bijvoorbeeld geen stoplicht geplaatst kan worden. Dankzij de brigadier kun je toch veilig oversteken. Misschien kom jij ook wel een brigadier tegen onderweg? Het verkeer moet de aanwijzingen van een brigadier opvolgen. De brigadier geeft een stopteken voor het verkeer, zodat je kunt oversteken.

Meestal zijn volwassen mensen brigadier, maar ook kinderen kunnen al brigadier worden. Dit mag al vanaf 10 jaar. Soms helpen kinderen uit de bovenbouw van een basisschool de volwassenen met het brigadieren. Je kunt brigadier worden door hier een opleiding voor te volgen.

De verkeersregelaar
De verkeersregelaar is bevoegd om verkeersaanwijzingen te geven. Normaal gelden de verkeersregels, verkeersborden of verkeerslichten, maar als er een verkeersregelaar staat, moet je zijn aanwijzingen opvolgen. Als voetganger of fietser kom je niet snel in aanraking met een verkeersregelaar, maar het is wel goed om de aanwijzingen te kennen.

 

Afspraken:
  • Je moet de aanwijzingen van een brigadier of een verkeersregelaar altijd opvolgen,
  • Een brigadier geeft een stopteken aan het verkeer,
  • Een verkeersregelaar kan verschillende aanwijzingen geven om het verkeer veilig te regelen.

 


 

Brigadier. Online oefenen met verkeer voor groep 7.