Terug

Voor laten gaan

Voor laten gaan

 
In deze oefening leer je:
  • Wat voor laten gaan betekent.
  • Belangrijke regels die horen bij het voor laten gaan.
  • Tekens en verkeersborden die je tegen kunt komen bij voorrangssituaties.

Voor laten gaan betekent dat je het andere verkeer voorrang
moet verlenen. Jij moet stoppen, zodat het andere verkeer
door kan gaan. Er zijn verschillende situaties waarin jij het
andere verkeer voor moet laten gaan. Hieronder worden de
belangrijkste situaties kort toegelicht. 


Rechtdoor op dezelfde weg gaat voor
Verkeer dat op dezelfde weg rechtdoor wil gaan, moet jij
voorrrang geven. Wil je afslaan? Stop dan voor het verkeer
dat rechtdoor wil blijven gaan.


Verkeer van rechts
Op een gewoon kruispunt moet jij het verkeer van rechts voor
laten gaan. 


Voorrangskruispunt
Op een voorrangskruispunt geven de borden aan wie er
voorrang moet geven en wie er voorrang moet krijgen.
Je moet dus goed kijken of jij het andere verkeer voor moet
laten gaan.


Voertuigen die voorrang hebben
Een bus die binnen de bebouwde kom weg wil rijden, moet
jij voor laten gaan. Ook de tram moet je voor laten gaan.
Voertuigen die hun sirene en zwaailicht aan hebben, moet je
ook altijd voor laten gaan. 

 

Afspraken:
  • Verkeer dat op dezelfde weg rechtdoor wil blijven gaan, moet jij voor laten gaan.
  • Verkeer dat op een gewoon kruispunt van rechts komt, moet jij voor laten gaan.
  • Op een voorrangskruispunt geven de borden aan wie er voor mag gaan. Kijk goed of jij verkeer voor moet laten gaan.
  • Voertuigen die voorrang hebben moet je voor laten gaan; een wegrijdende bus binnen de bebouwde kom, de tram en voertuigen met sirene en zwaailicht.

 Voorgaan in het verkeer, online oefenen, verkeer, groep 5