Terug

Waar moet je lopen? [1]

Waar moet je lopen? [1]

 
In deze oefening leer je:
  • De belangrijkste afspraken die horen bij het lopen op de goede plaats op de weg.
  • Begrippen die aan bod kunnen komen.
  • Tekens en verkeersborden die je tegen kunt komen als je voetganger bent in het verkeer.


Als voetganger mag je niet zomaar overal lopen. Hieronder
lees je de afspraken die gelden voor voetgangers in het verkeer.


Op de stoep lopen
Als er een stoep is, dan moet je op de stoep lopen. Als er
een voetpad is, dan moet je daar lopen. Ook met skeelers,
een step of een skelter hoor je op de stoep.


Op het fietspad lopen
Als er geen stoep is, maar wel een (brom)fietspad, dan
moet je daar lopen.


Op straat lopen
Als er geen stoep is en ook geen (brom)fietspad, dan
mag je op straat lopen. Loop zoveel mogelijk aan de kant.
In een woonerf mag je overal op straat lopen. Kijk dan wel
goed uit.

 

Afspraken:
  • Als er een stoep is, dan moet je op de stoep lopen.
  • Als er geen stoep is, maar wel een (brom)fietspad, dan moet je op het (brom)fietspad lopen. 
  • Als er een berm is, dan mag je ook in de berm lopen.
  • In een woonerf mag je overal op straat lopen.

 Wanneer ben je een voetganger in het verkeer? Verkeer oefenen groep 2