Terug

Samen lopen  

Samen lopen  

 
In deze oefening leer je:
  • Hoe je veilig samen kunt lopen.
  • Begrippen die horen bij het samen lopen.
  • Tekens en verkeersborden die je tegen kunt komen als je samen loopt.


Samen lopen
Als je samen met iemand loopt, moet je goed naar die ander luisteren. Blijf naast elkaar lopen en geef de ander zonodig een hand. Ga niet rennen, vooruit lopen, treuzelen en blijf niet achter. Wacht tot de ander zegt dat je mag oversteken of verder mag gaan. Volwassenen of oudere kinderen kennen de regels en afspraken in het verkeer beter en kunnen het ook beter zien.

 

Verkeersbord: Betekenis:
    Voetpad Voetpad: Hier mogen alleen voetgangers lopen.
    Einde voetpad Einde voetpad: Hier stopt het voetpad.
     Hier mag je niet lopen.
  Oversteekplaats voor voetgangers, zebrapad Hier mag je als voetganger oversteken.
     Pas op overstekende kinderen
Pas op! Er kunnen mensen oversteken.
 

 

Afspraken:
  • Loop je samen met iemand? Luister dan goed naar die ander.
  • Blijf naast elkaar lopen.
  • Geef de ander zonodig een hand.
  • Ga niet rennen, vooruit lopen, treuzelen en blijf niet achter.

 Samen lopen in het verkeer, online verkeer oefenen, Junior Einstein